Gladiy, M. V., Kovalenko, G. S., Priyma, S. V., Holyosa, G. A., Tuchyk, A. V., Marchuk, L. V., Otsabryk, V. P. and Lolya, B. B. (2016) “COMPARATIVE DESCRIPTION OF MILK PRODUCTIVITY OF COWS UKRAINIAN RED-AND-WHITE DAIRY CATTLE AND UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY CATTLE AND HOLSTEIN BREEDS IN SERF «OLEKSANDRIVSKE»”, Animal Breeding and Genetics, 520, pp. 6-12. doi: 10.31073/abg.52.01.