Kovtun, S. I., Shcherbak, O. V., Lyuta, I. M. and Shevchenko, T. V. (2020) “CONDITION AND PROSPECTS INITIATED BY PROFESSOR V. YU. NEDAVA RESEARCH IN NANOBIOTECHNOLOGY”, Animal Breeding and Genetics, 590, pp. 124-135. doi: 10.31073/abg.59.14.