POCHUKALIN, A. Y.; REZNIKOVA, Y. M.; PRIYMA, S. V.; RIZUN, O. V. BREEDING ACHIEVEMENT OF BEEF CATTLE-BREEDING OF UKRAINE: ZNAMENSK INTRABREED TYPE OF POLESSIAN BEEF BREED. Animal Breeding and Genetics, v. 52, p. 94-108, 1 Nov. 2016.