VERBUCH, I. V.; BRATKOVSKA, H. V. METHODS OF EVALUATION OF BREEDING VALUE OF LARGE WHITE BREED PIGS OF THE BREEDING PLANT OF SE “PASICHNA” DEPARTMENT OF KHMELNYTSK REGION. Animal Breeding and Genetics, v. 60, p. 5-11, 23 Nov. 2020.