KOVTUN, S. I.; SHCHERBAK, O. V.; LYUTA, I. M.; SHEVCHENKO, T. V. CONDITION AND PROSPECTS INITIATED BY PROFESSOR V. YU. NEDAVA RESEARCH IN NANOBIOTECHNOLOGY. Animal Breeding and Genetics, v. 59, p. 124-135, 4 May 2020.