FEATURES BREEDING WORK IN PIG

  • V. F. Zel’din Institute cereals of NAAS (Dnipro, Ukraine)
Keywords: pig breeding, breed, breeding, productivity, quality, economy

Abstract

Summarizes the methods of selection process of the genetic improvement of pigs in a historical perspective, taking into account their biological and economic-useful traits in breeding in different growing conditions. An orientation of activity of subjects of breeding business in ensuring the intensification of pig production.

References

1. Sokolov, N. 2007. Perspektivy ispol'zovaniya geneticheskogo potentsiala sviney otechestvennogo i importnogo proiskhozhdeniya – Perspectives of using the genetic potential of domestic and imported pigs. Svinovodstvo – Pig breeding. 3:5–7 (in Russian).
2. Bekenev, V. A. 2008. Neobkhodimost' selektsionnogo preobrazovaniya zhivotnovodstva – Necessity of selective transformation of animal husbandry. Zootekhniya – Zootechny, 4:3–7 (in Russian).
3. Rybalko, V. P., and V. P. Burkat. 1996. Selektsiya ta hibrydyzatsiya u svynarstvi – Selection and hybridization in pig. K. : BMT, 144 (in Ukraine).
4. Kravchenko, N. A., D. L. Levantin, S. L. Ruzskiy, and F. F. Eysner. 1967. Plemennoe delo v skotovodstve – Breeding in cattle breeding. M. : Kolos (in Russian).
5. Hetya, A. A. 2009. Orhanizatsiya selektsiynoho protsesu v suchasnomu svynarstvi: Monohrafiya. – Company selection process of the pig farm: Monograph. Poltava: Poltavs'kyy literator, 192 (in Ukraine).
6. Grudev, D. I. 1971. Vybor selektsioniruemykh priznakov v skotovodstve – Selection of selectable traits in cattle breeding. Zhivotnovodstvo – Animal husbandry. 6:21–24 (in Russian).
7. Kozlovskiy, V. G. 1980. Gibridizatsiya v svinovodstve – Hybridization in pigs. M. : Znanie, 63 (in Russian).
8. Hryshyna, L. P., V. M. Voloshchuk., and Yu. P. Aknevs'kyy. 2015. Metodolohiya stvorennya spetsializovannoho typu svyney : monohrafiya – Methodology of creation of this specialist type of pigs: monograph. Instytut svynarstva i APV NAAN. Poltava : TOV «Firma Tekhservis», 233 (in Ukraine).
9. Voloshchuk, V. M. 2014. Svynarstvo: monohrafiya – Pig: monograph. K. : Ahrarna nauka, 592 (in Ukraine).
10. Tepera, N. M. 1987. Pitanie sviney: teoriya i praktika – Nutrition of pigs: theory and practice. M.: Agroproizdat, 313 (in Russian).
11. Yoganson, M. F.1970. Genetika i razvedenie domashnikh zhivotnykh – Genetics and breeding of domestic animals. M. : Kolos, 350 (in Russian).
Published
2017-04-27
How to Cite
Zel’din, V. F. (2017). FEATURES BREEDING WORK IN PIG. Animal Breeding and Genetics, 53, 119-124. https://doi.org/10.31073/abg.53.15
Section
Breeding and Selection