ONTOGENETIC FEATURES OF FORMATION OF YOUNG CATTLE EXTERIOR

  • Yu. P. Polupan Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubynske, Ukraine)
Keywords: heifer, bull-calf, exterior, age dynamics, frame proportion, uneven growth

Abstract

The aim of the research was to study patterns of forming exterior in dairy cattle during postnatal ontogenetic development (particularly in terms of uneven growth for individual measurements and changing proportions of body structure).

Instrumental assessment of young’s exterior was performed in three scientific and economic experiments by taking measurements of new-born calves and heifers at the age of 1, 3, 6, 9, 12 and 16 months. For the experiment 30 bull-calves of Ukrainian Black-and-White Dairy were taken in "Aleksandrivka" breeding farm, Kiev region, 29 bull-calves and 21 heifers of Ukrainian Red Dairy and red-and-white Holstein (German selection) – in "Bilshovyk" breeding farm, Donetsk region and 38 bull-calves and 31 heifers of Ukrainian Red Dairy and Angler breeds – in "Shyroke" breeding farm, Crimea.

The analysis of age dynamics showed uneven development of young by individual measurements. Several clusters with similar values can be distinguished by the relative degree of development of new-born or one-month-old animals compared to older age. The highest level of relative development (69.4-74.3%) and slower growth rate till age of a year (34.8-44.7%) were fixed for girth of metacarpus. The high degree of development of new-born or one-month-old bull-calves and heifers (63-67.6% of age of a year) and low rates of relative growth during the first year of growing (48.2-58.7%) were revealed for measurements of height (the first cluster). The second cluster includes measurements of length showing significantly lower level of development in new-born or one-month-old animals (52.7-61.3%) and consequently higher rates of (63.4-90.7%) relative growth rate till age of a year. Lower degree of "maturity" in new-born or one-month-old bull-calves and heifers (47.7-57.7%) and higher rate (73.8-110.0%) of relative growth rate till age of a year were observed for measurements of breast depth and girth. The lowest degree of relative development (43.0-58.5%) and the highest relative growth rate till the age of a year (71.4-132.9%) were found in cluster of width measurements. The separate cluster, approximated to measurements of length by degree of "maturity" in new-born calves, was observed for measurements of a head and forehead. The lowest degree of relative "maturity" was revealed for scrotal circumference measurements, which at the age of three months was only 53.4% of its size in one-year-old bull. It has the most intensive growth in period of puberty (6-9 months).

The revealed uneven age dynamics of growth for individual measurements logically leads to an adequate age-related changes in proportions of the relevant indices of body structure. Stable steady decline was noted from birth to age of a year for index of long legs (by 13.5%) and growth for indices of chest depth (by 13.5%), chest width (by 10.0%), massiveness (by 31.9%), steepness of edges (by 15.8%), lengthiness (by 17.7%) and a large head (by 6.4%). Significant increase with age was observed for thoracic index (by 5.5%), downedly (by 10.3%), format of a pelvis (by 17.0%) and conditional body volume (3.5 and 3.3 times) and significant reduce for indexes of eirisomia (by 111.7%), boneness (by 1.3%) and broad forehead (by 6.5%). Proportion of a body has no unidirectional significant age-related changes on the indices of outgrowth, narrowbuttly and pelvic-thoracic.

References

1. Bashchenko, M. I., L. M. Khmel'nychyy, and A. M. Dubin. 2003. Otsinka koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody za ekster"yernym typom : Metodychni vkazivky dlya laboratorno-praktychnykh zanyat' i samostiynoyi roboty studentiv za spetsial'nistyu 7.130 201 – «zooinzheneriya» – Evaluation of Ukrainian Red-and-White Dairy cows on exterior type : Methodological guidelines for laboratory and practical classes and independent work of students on a specialty 7.130 201 – "zooengineering". Bila Tserkva, BDAU, 35 (in Ukrainian).
2. Borisenko, E. Ya. Razvedenie sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh – Livestock breeding. Moscow, Kolos, 463 (in Russian).
3. Borovikov, V. P. 2003. STATISTICA: Isskustvo analiza dannykh na komp'yutere: dlya professionalov – STATISTICS: Art of computer data analysis: for professionals. S.-Peterburg, 688 (in Russian).
4. Burkat, V. P., Yu. P. Polupan, and I. V. Yovenko. 2004. Liniyna otsinka koriv za typom – Linear evaluation of cows by type. Kyiv, Ahrarna nauka, 88. (in Ukrainian).
5. Burkat, V. P., B. E. Podoba, and L. A. Dedova. 2004. Formirovanie ekster'ernykh osobennostey krupnogo rogatogo skota v ontogeneze – Formation of exterior features of cattle in ontogenesis Nauchnye problemy proizvodstva produktsii zhivotnovodstva i uluchsheniya ee kachestva – Scientific problems of livestock production and improve its quality. Bryansk, Izd-vo Bryanskoy GSKhA. 24–28 (in Russian).
6. Vdovychenko, Yu. V., B. Ye. Podoba, and L. O. Dyedova. 2005. Metodyka z vyvchennya rostu i rozvytku molodnyaku velykoyi rohatoyi khudoby riznykh napryamiv produktyvnosti – Methods to study growth and development of young cattle of different directions of productivity. Metodyky naukovykh doslidzhen' iz selektsiyi, henetyky i biotekhnolohiyi u tvarynnytstvi – Research techniques for breeding, genetics and biotechnology in animal husbandry. Kyiv, Ahrarna nauka. 34–52 (in Ukrainian).
7. Vsyakikh, A. S. 1981. Burye porody skota – Brown breeds of cattle. Moscow, Kolos, 271 (in Russian).
8. Zubets', M. V., V. P. Burkat, M. Ya. Yefimenko, Yu. P. Polupan. 2001. Henetyka i selektsiya u skotarstvi – Genetics and breeding in cattle-breeding. Henetyka i selektsiya v Ukrayini na mezhi tysyacholit' – Genetics and breeding in Ukraine on the brink of the millennium. Kyiv, Lohos, 4:181–198. (in Ukrainian).
9. Hyl', M. I., and S. S. Kramarenko. 2008. Henetyko-matematychne modelyuvannya kil'kisnykh oznak u tvarynnytstvi – Genetic and mathematical modeling of quantitative traits in cattle-breeding. Visnyk Sums'koho NAU. Seriya «Tvarynnytstvo» – Bulletin of Sumy NAU. Series "Animal-breeding". 10 (15): 49–57. (in Ukrainian).
10. Dzyubanov, V. M. 1951. Osnovni zakonomirnosti rostu y rozvytku molodnyaka symentalizovanoyi khudoby – Basic laws of growth and development of young cattle of Simmental cattle. Sotsialistychne tvarynnytstvo – Socialist farming. 12: 6–10. (in Ukrainian).
11. Dubin, A. M., and V. P. Burkat. 1998. Liniyna otsinka typu i henezys porody – Linear evaluation of the type and genesis of the breed. Kyiv, Ahrarna nauka, 110. (in Ukrainian).
12. Sirats'kyy, Y. Z., Ya. N. Danylkiv, O. M. Danylkiv, Ye. I. Fedorovych, V. V. Merkushyn, Yu. F. Mel'nyk, O. P. Chupryna, V. O. Kadysh, and O. I. Lyubyns'kyy. 2001. Ekster"yer molochnykh koriv: perspektyvy otsinky i selektsiyi – Exterior of dairy cows: assessment and selection prospects. Kyiv, Naukovyy svit, 146 (in Ukrainian).
13. Zubets', M. V., and Yu. P. Polupan. 1996. Metody i znachennya ekster"yernoyi otsinky molochnoyi khudoby – Methods and importance of exterior assessment of dairy cattle. Novi metody selektsiyi i vidtvorennya vysokoproduktyvnykh porid i typiv tvaryn – New methods of selection and reproduction of high-yielding breeds and types of animals. Kyiv, 74–75. (in Ukrainian).
14. Kovalenko, V. P., T. I. Nezhlukchenko, and S. Ya. Plotkin. 2008. Suchasni metody otsinky i prohnozuvannya zakonomirnostey ontohenezu tvaryn i ptytsi – Modern methods of assessment and prediction of patterns of ontogeny of animals and poultry. Visnyk ahrarnoyi nauky – Bulletin of Agricultural Science. 2: 40–45. (in Ukrainian).
15. Kolesnik, N. N. 1985. Genetika zhivoy massy skota – Genetics of live weight of cattle. Kyiv, Urozhay, 184. (in Russian).
16. Maligonov, A. A. 1968. Izbrannye trudy – Selected works. Moscow, Kolos, 391. (in Russian).
17. Maligonov, A. A., and G. F. Raskhodov. 1925. O roste glavneyshikh tkaney i organov vo vtoruyu polovinu embrional'nogo i v postembrional'nyy periody – On the growth of the most important tissues and organs in the second half of the embryonic and postnatal periods. Trudy Kubanskogo sel'skokhozyaystvennogo instituta – Works of Kuban Agricultural Institute. 3: 160–374. (in Russian).
18. Khmel'nychyy, L. M., V. I. Ladyka, Yu. P. Polupan, and A. M. Salohub. 2008. Metodyka liniynoyi klasyfikatsiyi koriv molochnykh i molochno-m"yasnykh porid za typom – The method of linear classification of cows of dairy and dual-purpose cattle breeds by type. Sumy, Mriya-1, 28. (in Ukrainian).
19. Zubets', M. V., V. P. Burkat, Y. Z. Sirats'kyy, Ye. I. Fedorovych, O. I. Lyubyns'kyy, O. O. Danylevs'kyy, A. P. Kruhlyak, Yu. F. Mel'nyk, O. I. Kostenko, S. Yu. Ruban, M. I. Bashchenko, and A. M. Dubin. 2005. Metody selektsiyi ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody – Methods of selection of Ukrainian Red-and-White Dairy breed. Kyiv, 436. (in Ukrainian).
20. Mina, M. V., and G. A. Klevezal'. 1976. Rost zhivotnykh – Growth of animals. Moscow, Nauka, 291. (in Russian).
21. Naydenov, N. V. 1928. Zakonomernosti v roste molodnyaka krupnogo rogatogo skota – Patterns in the growth of young cattle. Zapiski Belorusskoy GASKh – Notes of Belarusian GASKh. Gorki, Izd-vo BGASKh. 7(28): 1–67. (in Russian).
22. Plokhinskiy, N. A. 1970. Biometriya – Biometrics. Moscow, Izd-vo MGU, 367. (in Russian).
23. Polupan, Yu. P. 2013. Ontohenetychni ta selektsiyni zakonomirnosti formuvannya hospodars'ky korysnykh oznak molochnoyi khudoby – Ontogenetic and selection laws governing the formation of the economic useful traits of dairy cattle : dysertatsiya … doktora sil's'kohospodars'kykh nauk – dissertation … doctor of agricultural sciences : 06.02.01. [IRHT UAAN – IABG NAAS]. – Chubyns'ke, 694 (in Ukrainian).
24. Polupan, Yu. P. 2003. Osoblyvosti ekster"yeru molodnyaku khudoby stvoryuvanoyi chervonoyi molo-chnoyi porody – Exterior features of young cattle of red dairy breed. Visnyk ahrarnoyi nauky – Bulletin of Agrarian Sciences. 7: 35–38. (in Ukrainian).
25. Polupan, Yu. P. 2000. Povtoryaemost' i vzaimosvyaz' instrumental'noy i glazomernoy otsenki ekster'era krupnogo rogatogo skota – Repeatability and relation of instrumental and visual evaluation of cattle exterior. Sel'skokhozyaystvennaya biologiya – Agricultural Biology. 2:108–114. (in Russian).
26. Pridorogin, M. I. 1949. Ekster'er. Otsenka sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh po naruzhnomu osmotru – Exterior. Evaluation of farm animals on the external examination. Moscow, Sel'khozgiz, 191. (in Russian).
27. Pshenichnyy, P. D. 1968. A. A. Maligonov i dostoinstva ego trudov – A. A. Maligonov and dignity of his works. Izbrannye trudy – Selected works. Moscow, Kolos, 3–9. (in Russian).
28. Iogansson, I. 1963. Rukovodstvo po razvedeniyu zhivotnykh – Guidelines for breeding animals. Moscow, Sel'khozizdat. 2: 552. (in Russian).
29. Ryasenko, V. I. 1987. Prohnozuvannya rostu biomasy bychkiv, vyroshchuvanykh na m"yaso – Forecasting growth of bulls biomass grown for meat. Visnyk sil's'kohospodars'koyi nauky – Journal of Agricultural Science. 6: 55–57. (in Ukrainian).
30. Svechin, K. B. 1976. Individual'noe razvitie sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh – Individual development of farm animals. Kyiv, Urozhay, 288. (in Russian).
31. Fedorovych, Ye. I., and J. Z. Sіratsky. 2004. Zakhidnyy vnutrishn'oporodnyy typ ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody: hospodars'ko-biolohichni ta selektsiyno-henetychni osoblyvosti – Western innerbreed type of Ukrainian Black-and-White Dairy breed: economically biological and selection and genetic characteristics. Kyiv, Naukovyy svit, 385. (in Ukrainian).
32. Khemmond, D. 1964. Biologicheskie problemy zhivotnovodstva – Biological issues of livestock. Moscow, Mir, 132. (in Russian).
33. Khmel'nychyy, L. M. 2007. Otsinka ekster"yeru tvaryn v systemi selektsiyi molochnoyi khudoby – Assessment of exterior in system of dairy cattle-breeding. Sumy,Mriya-1, 260. (in Ukrainian).
34. Chizhik, I. A. 1979. Konstitutsiya i ekster'er sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh – Constitution and exterior of farm animals. L., Kolos, 376. (in Russian).
35. Shmal'gauzen, I. I. 1984. Opredelenie osnovnykh ponyatiy i metodika issledovaniya rosta – Definition of basic concepts and methods of study of growth. Rost i differentsirovka – The growth and differentiation. Kyiv, Naukova dumka. 2: 103–145. (in Russian).
36. Yatsenko, A. E. 1997. Lebedinskaya poroda krupnogo rogatogo skota – Lebedyn breed of cattle. Kyiv, BMT, 300.
37. Bertalanffe, L. V. 1934. Untersuchungen uber die gesetzlichkeit des wachstums. I. Allgemeine grundlagen der theorie. Berlin. 131: 613–652.
38. Bridges, T. C. A, L. W. Tumer, E. M. Smith at all. 1986. Mathematical procedure for estimating animal growth and body composition. Trans. ASAE. 29 (5): 1342–1347.
39. Brody, S. 1945. Bioenergetics and growth. New York, 1023.
40. Brown, J. E., H. A. Jr. Fitzhugh, and T. C. Cartwright. 1971. Comparison of weight-age models for cattle. J. Anim. Sci. 32 (2): 372.
41. Matthes, H.-D.,G. Sager, L. Panicke, H. Peters. 1983. Charakterisierung des wachstumsverlaufs uber wachstums – funktionen bei mannlichen und weiflichen jungrindern. Arch. Tierzucht. 26 (6): 499–510.
42. Gompertz, B. 1825. On the nature of the function expressive of the law of human mortality and a new mode of determining the value of live contengencies. Phil. Trans. Roy. Soc. 182: 513–585.
43. Janoschek, A. 1957. Das reaktionskinetische grundgesetz und seine beziehungen zum wachstums- und ertragsgesetz. Statist. Vjschr. 10: 25–37.
44. Kruger, F. 1981. Eine neue funktion zur mathematischenbeschreibung von wachstumsverlaufen. Biol. Zbl. 100: 195–207.
45. Richards, F. J. 1959. A flexible growth cuver for empirical use. J. Exp. Botany. 10: 290–300.
46. Sager, G. 1983. Mathematische formulierungen des wachstums der korpermasse von holstein-rindern (+). Arch. Tierzucht. 26 (1): 23–33.
Published
2016-11-01
How to Cite
Polupan, Y. P. (2016). ONTOGENETIC FEATURES OF FORMATION OF YOUNG CATTLE EXTERIOR. Animal Breeding and Genetics, 52, 63-81. https://doi.org/10.31073/abg.52.10
Section
Breeding and Selection

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>