IN MEMORY OF HRYHORII SEMENOVYCH SHARAPA (1933–2022) – A RECOGNIZED UKRAINIAN SCIENTIST IN THE FIELD OF FARM ANIMAL REPRODUCTION

Keywords: animal husbandry, breeding work, reproduction of farm animals, artificial insemination, Kyiv Research Station of Animal Husbandry , Institute of Animal Breeding and Genetics named after M.V.Zubets of NAAS

Abstract

The purpose of the article is to highlight the life path and creative pursuits of Candidate of Biological Sciences, Honored Worker of Agriculture of Ukraine H. S. Sharapa in the field of reproductive biotechnology of the farm animals and improvement of artificial insemination techniques. Research methods are general scientific (analysis, synthesis, classification), special historical (problematic-chronological, comparative-historical, biographical), source studies. The scientific novelty of the article lies in the systematization of the scientific heritage of the scientist and the generalization of creative achievements that have found wide practical application in the field of animal husbandry. It is substantiated that H. S. Sharapa has made a significant contribution to the study of the anatomical and physiological characteristics of the genital organs of cows, sheep and bulls of domestic breeds of cattle, to the improvement of the technique of insemination of females. Scientists have developed effective methods of increasing the reproductive capacity of breeding animals, optimal modes of their sexual load, modes of conservation and use of sperm, technology of artificial insemination of cows and heifers; a number of diagnostic, preventive and treatment measures for gynecological diseases were proposed, which contributed to the increase in the profitability of the production of livestock products in Ukraine. H. S. Sharapa made efforts to organize research work in animal husbandry as the Head of the Laboratory of Breeding Biology of Farm Animals of the Kyiv Research Station of Animal Husbandry "Terezyne" and relevant departments of the Institute of Animal Breeding and Genetics named after M.V.Zubets of NAAS. The creative approaches of the scientist in the field of spreading zootechnical education and popularizing the scientific achievements of Ukrainian scientists in the field of reproductive biotechnology are summarized.

References

Bashchenko, M. I., Yu. M. Boyko, I. S. Boroday, H. O. Hol'osa, O. F. Honchar, I. V. Huzyev, S. Yu. De-mchuk, D. O. Dyedova, P. V. Denysyuk, M. L. Dobryans'ka, V. F. Kovalenko, H. S. Kovalenko, S. I. Kovtun, V. S. Konovalov, K. V. Kopylov, O. V. Kruhlyak, T. O. Kruhlyak, N. M. Kuzebna, S. V. Kuzebnyy, Yu. D. Lypova, I. S. Martynyuk, N. I. Marchenko, K. A. Naydenko, M. S. Nebylytsya, O. M. Okopnyy, A. M. Osypchuk, O. S. Osypchuk, I. P. Petrenko, B. Ye. Podoba, N. L. Polupan, Yu. P. Polupan, Yu. M. Reznikova, N. L. Ryeznikova, V. H. Svyatovets', O. V. Sydorenko, Y. Z. Sirats'kyy, V. P. Slavov, I. P. Sokolenko, N. R. Stretovych, P. A. Trots'kyy, H. I. Trunova, N. H. Chernyak, V. V. Shapirko, P. I. Sharan, H. S. Sharapa, N. V. Shvets', O. A. Sheykina, and O. V. Shcherbak. 2012. Istorija Instytutu rozvedennja i ghenetyky tvaryn u podijakh, faktakh, bioghrafijakh uchenykh – History of the Institute of Animal Breeding and Genetics in events, facts, biographies of scientists. Boryspil. 368. (in Ukrainian).

Burkat, V. P., and I. S. Borodai. 2006. Istorychni aspekty rozvytku teorii selektsii u skotarstvi Ukrainy – Historical aspects of the development of breeding theory in Ukraine. Kyiv. 584 (in Ukrainian).

Burkat, V. P., and I. S. Borodai. 2008. Narysy z istorii instytutu – Essays on the history of the institute. Kyiv. 560 (in Ukrainian).

Ghajovyj, V. V., G. S. Sharapa, and G. S. Kramarenko. 2001. Proghrama stvorennja vysokoproduktyvnogho stada velykoji roghatoji khudoby u siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstvakh naftoghazovydobuvnogho upravlinnja "Poltavanaftoghaz" VAT "Ukrnafta" – The program for creating a highly productive herd of cattle in the agricultural enterprises of the oil and gas production management "Poltavanaftogaz" of VAT "Ukrnafta". Kyjiv. 52 (in Ukrainian).

Dzjubanov, V. M., L. D. Alekseenko, and A. S. Artjuh. 1965. Kievskaja opytnaja stancija zhivotnovodstva «Terezino» – Kiev experimental station of animal husbandry "Terezino". Moskva. 247 (in Russian).

Zubecj, M. M., and I. S. Borodai. 2011. Kyjivsjka doslidna stancija tvarynnyctva «Terezyne»: istorija, zdobutky, vcheni – Kyiv Research Station of Animal Husbandry "Terezine" : history, achievements, scientists. Vinnycja. 208 (in Ukrainian).

Karasik, Iu. M., G. S. Sharapa, and A. Z. Matcko. 1988. Kooperativnaia forma organizatcii vosproizvodstva selsko-khoziaistvennykh zhivotnykh – Cooperative form of organization of reproduction of farm animals. Kyjiv. 48 (in Russian).

Kartashov, I. I., and G. S. Sharapa. 1989. Shtuchne osimeninnja siljsjkoghospodarsjkykh tvaryn z osnovamy akusherstva – Artificial insemination of farm animals with the basics of obstetrics: navch. posib. dlja uchniv serednikh special. navch. zakladiv iz specialjnosti "Zootekhnija". Kyjiv, 303. (in Ukrainian).

1970. Otchet o nauchno-issledovatel'skoj rabote za 1969 god – Research report for 1969 / Juzhn. otd. VASHNIL. Nauchn.-issled. in-t zhivotnovodstva Lesostepi i Poles'ja USSR. Terezino. 256 (in Russian).

1968. Otchet o nauchno-issledovatel'skoj rabote Kievskoj opytnoj stancii zhivotnovodstva za 1967 god – Report on the research work of the Kiev experimental station of animal husbandry for 1967. Terezino. 274 (in Russian).

1972. Otchet o nauchno-issledovatel'skoj rabote za 1971 god – Research report for 1971. Terezino. 285 (in Russian).

1973. Otchet o nauchno-issledovatel'skoj rabote za 1972 god – Research report for 1972. Terezino. 302 (in Russian).

1974. Otchet o nauchno-issledovatel'skoj rabote za 1973 god – Research report for 1973. Terezino, 326 (in Russian).

1981. Otchet o nauchno-issledovatel'skoj rabote za 1976–1980 gg. – Research report for 1976–1980. N. Aleksandrovka. 386 (in Russian).

1985. Otchet o nauchno-issledovatelskoi rabote za 1981–1985 gg. – Research report for 1981–1985. N. Aleksandrovka. 480 (in Russian).

1991. Otchet o nauchno-issledovatelskoi rabote za 1986–1990 gg. (zakliuchitelnyi) Research report for 1986–1990 (final). N. Aleksandrovka, 550 (in Russian).

Procenko, M. Ju., D. T. Vinnychuk, M. P. Zhuravelj, and G. S. Sharapa. 1994. Vidtvorennja siljsjkoghospodarsjkykh tvaryn – Reproduction of agricultural animals: pidruch. dlja student vyshh. navch. zakl. po pidghotovci mol. specialistiv za spec. «Zootekhnija». Kyjiv. 415 (in Ukrainian)

Rishko, M. M. 2014. Profesor I. V. Smyrnov – orghanizator naukovogho centru z biologhiji vidtvorennja siljsjkoghospodarsjkykh tvaryn – Professor I. V. Smirnov – organizer of the scientific center for the biology of reproduction of agricultural animals. Ghileja. Naukovyj visnyk – Gilleya. Scientific bulletin : 88(9):68–71 (in Ukrainian).

Smyrnov, I. V., D. T. Vinnychuk, M. T. Denysenko, and G. S. Sharapa 1980. Dovidnyk po shtuchnomu osimeninnju siljsjkoghospodarsjkykh tvaryn – Handbook on artificial insemination of farm animals. Kyjiv. 150 (in Ukrainian).

2018. Sharapa Ghryghorij Semenovych – Hryhoriy Semenovych Sharapa: biobiblioghr. pokazhch. nauk. pr. za 1955–2017 roky/ 2-ghe vyd., pererob i dopov. Chubynsjke. 104. (in Ukrainian).

Sharapa, G. S. 1988. Neplidnistj koriv i telycj ta borotjba z neju – Infertility of cows and heifers and its control. Kyjiv. 136 (in Ukrainian).

Published
2022-12-26
How to Cite
Kovtun, S. I., Borodai, I. S., & Shcherbak, O. V. (2022). IN MEMORY OF HRYHORII SEMENOVYCH SHARAPA (1933–2022) – A RECOGNIZED UKRAINIAN SCIENTIST IN THE FIELD OF FARM ANIMAL REPRODUCTION. Animal Breeding and Genetics, 64, 154-163. https://doi.org/10.31073/abg.64.14

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>