GREY UKRAINIAN CATTLE BREED AS THE ANCESTOR OF PODOLIC (PODOLIAN) GROUP

Keywords: Podoliс cattle, Grey Ukrainian cattle, Podillya, history of the breed, cattle trade relations

Abstract

Since 19th century, there is an opinion in Europe that the Podolic cattle group was formed after the name and genetics of cattle that existed on the Podolic Upland. Currently, this position is being discussed in scientific circles of European countries, breeding animals of the Podolic group. Taking into account above-mentioned, in the article there is proved the background for the justification, that the Grey Ukrainian breed of cattle, which exists on Podolic Upland and in the whole Ukraine, belongs to the Podolic group and may be its ancestor.

Podillya is the part of Ukraine and borders on the western regions of modern Ukraine, which at the time of the most intensive cattle trade were parts of foreign countries. That’s why the cattle from all over Ukraine were collected in Podillya and fattened by local landowners to be exported abroad. According to the written evidences, the cattle trade has been going on since the 15th century, but then it has been already developed, ie the beginning of trade should be sought earlier. The possibility of finding such evidences is significantly limited due to the lack of written sources. The remains of long-horned cattle are found in Podillya and all over the modern Ukraine from the 7th millennium BC.

References

Bazhenov, L. V. 1993. Podillya v pracyax doslidny`kiv i krayeznaiciv XIX–XX s. Istoriografiya. Bibliografiya. Materialy` – Podillya in the works of reserachers and local historians of XIX–XX с. : Historiography. Biobibliography. Kam'yanecz`-Podil`s`ky`j. 480 (in Ukrainian).

Baranecz`ky`j, F. 1927. Polis`ka rasa vely`koyi rogatoyi skoty`ny`. Materiyaly` ekspedy`cijnogo doslidzhennya polis`koyi skoty`ny` v rajoni diyal`nosti Ky`yivs`koyi Filiyi S.-G. N. K. U. – Polissian strain of the cattle: materials of expedition observation. Ky`yiv : Drukarnya Ky`yivs`koyi Filiyi Kny`gospilky`, 48 (in Ukrainian).

Bodnarchuk, T. L. 2018. Istory`ko-ekonomichny`j oglyad zovnishn`oyi torgivli zaxidnoukrayins`ky`x zemel` (XIX-pochatok XX st.) – Historical and economic review of the western Ukrainian lands’ foreign trade (XIX – early XX centuries). Ekonomika ta suspil`stvo – Economics and society. 5(15):3–10 (in Ukrainian).

Bogaevskij, B. L. 1937. Orudija proizvodstva i domashnie zhivotnye Tripol'ja – Production tools and domestic animals of Trypolie. Ot. red. O. Krjuger. Gosudarstvennaja akademija istorii material'noj kul'tury im. N. Ja. Marra ‒ Leningrad : OGIZ. Gosudarstvennoe social'no-jekonomicheskoe izdatel'stvo, Leningradskoe otdelenie. 334 (in Russian).

Bojko, O. D. 1999. Istoriya Ukrayiny` – The History of Ukraine. Ky`yiv, 482 (in Ukrainian).

Brauner, A. A. 1922. Zhivotnovodstvo. Istorija zhivotnovodstva v stepnoj Ukraine – Animal-breeding. The history of animal-breeding in steppe Ukraine. Odessa: Vseukrainskoe gosudarstvennoe izdatel'stvo. 341 (in Russian).

Brauner, A. A. 1933. Tip primitivnogo ukrainskogo skota – The type of primitive Ukrainian cattle. Raboty Instituta sel'skohozjajstvennoj gibridizacii i akklimatizacii zhivotnyh v Askanija-Nova. Moskva: Sel'hozgiz. 1:144 (in Russian).

Burkat, V. P., V. V. Dzicyuk, B. Ye. Podoba, V. S. Konovalov, R. O. Stoyanov, Ye. Ye. Zabludovs`ky`j, and A. V. Shel`ov. 2006. Genety`chni osobly`vosti siroyi ukrayins`koyi porody` – Genetic features of Grey Ukrainian breed. Visny`k agrarnoyi nauky` – The Herald of Agrarian Science. 9:47–51 (in Ukrainian).

Verstyuk, V. F., O. M. Dzyuba, and V. F. Repry`ncev. 1995. Ukrayina vid najdavnishy`x chasiv do s`ogodennya : xronologichny`j dovidny`k – Ukraine from the ancient times to modern. Chronological handbook. Ky`yiv : Naukova dumka, 316 (in Ukrainian).

Verxovs`ky`j, V. 2020. Otruta, bez yakoyi nemozhly`ve zhy`ttya : istoriya kry`ms`koyi soli – Poison, without which the life is impossible: the history of Krimean salt. Golos Kry`mu. Kul`tura – Crimean voice. Culture (in Ukrainian).

Voronenko, V. I., V. G. Nazarenko, and L. O. Omel`chenko. 2009. Struktura populyaciyi tavrijs`kogo ty`pu pivdennoyi m'yasnoyi porody` vely`koyi rogatoyi xudoby` za anty`genamy` grup krovi – The structure of the population of the Taurian type of the Southern Beef cattle on the blood groups antigens. Naukovy`j visny`k «Askaniya-Nova» – Ascania-Nova scientific messenger. 2:13–23 (in Ukrainian).

Godovanecz`, L. V., O. P. Chy`rkova, B. Ye. Podoba, V. P. Burkat, Yu. V. Vdovy`chenko, M. A. Dolgobrod, and R. F. Chuj. M'yasne skotarstvo. Sira ukrayins`ka – Beef cattle-breeding. Grey Ukrainian. http://agroua.net/animals/catalog/ag-1/a-3/ab-64/ (in Ukrainian).

Gorbanenko, S. A. 2005. Zemlerobstvo i tvary`nny`cztvo slov'yan Livoberezhzhya Dnipra drugoyi polovy`ny` I ty`s. n.e. – Plant- and animal-breeding of Slavic tribes of left banks of Dniper in the II part of the І th. AD. Avtoreferat dy`s. na zdobuttya naukovogo stupenya kandy`data istory`chny`x nauk – special`nist` 07.00.04 – Abstract of the thesis for the getting of degree of the candidate of historical sciences. Ky`yiv, 20 (in Ukrainian).

Golubchy`k, V. I. 1998. Ekonomichna istoriya zarubizhny`x krayin – Economical history of foreign countries. Mins`k : Ekoperspekty`va (in Ukrainian).

Goshko, Yu. G. 1991. Promy`sly` ta torgivlya v Ukrayins`ky`x Karpatax XV–XIX st. – Crafts and trade in Ukrainian Carpathians (XV–XIX c.). Ky`yiv: Naukova dumka. 256 (in Ukrainian).

Grinchenko, B. D. 1927. Slovny`k ukrayins`koyi movy` (v 3 tomax) – The dictionary of Ukrainian language (in 3 volumes); za red. S. Yefremova ta A. Nikovs`kogo. Ky`yiv : Vy`davny`chy`j dim Dmy`tra Burago (in Ukrainian).

Grushevs`ky`j, M. 1918. Studiyi z ekonomichnoyi istoriyi Ukrayiny` – Studies on economic history of Ukraine. Ky`yiv : Vy`davny`cztvo Ukrayins`koyi Central`noyi Rady` (in Ukrainian).

Guzyev, I. V., K. O. Arnaut, B. Ye. Podoba, and T. Yu. Ky`sel`ova. 2010. Analiz pleminny`x resursiv siroyi ukrayins`koyi porody` za genety`chny`my` markeramy` – The analysis of breeding resources of Grey Ukrainian breed on genetic markers. Metodologiya naukovy`x doslidzhen` z py`tan` selekciyi, genety`ky` ta biotexnologiyi u tvary`nny`cztvi : materialy` nauk.-teor. konf., pry`svyach. pamʼyati akademika V. P. Burkata – Methodology of scientific researches on the issues of selection, genetics and biotechnology in animal-breeding (Proceedings of scientific-theoretical conference, dedicated to the memory of academician V. P. Burkat). (Chuby`ns`ke, 25 lyutogo 2010 roku). Ky`yiv : Agrarna nauka. 53–54 (in Ukrainian).

Gumenny`j, V. D., O. V. Bila, and N. K. Kalashny`kova. 2008. Xaraktery`sty`ka biologichny`x ta gospodars`ko kory`sny`x oznak tvary`n siroyi ukrayins`koyi porody`, zapy`sany`x do VII tomu DKPT – Characteristics of biological and husbandry useful traits of animals of Grey Ukrainian breed, which entered VIIth herdbook volume. DKPT vely`koyi rogatoyi xudoby` siroyi ukrayins`koyi porody` – Grey Ukrainian cattle herdbook. T. VII. K. : PCz «Foliant», 15–29 (in Ukrainian).

Dany`lecz`, O. 2016. Pro shho revut` nashhadky` stepovogo tura – About what the posterity of Steppe auroch bellow. Uryadovy`j kur'yer. – Govermental courier, 10 (in Ukrainian).

Dzicyuk, V. V., S. Yu. Ruban, O. I. Kostenko, and V. D. Gumenny`j. 2008. Osobly`vosti genety`chny`x xaraktery`sty`k siroyi ukrayins`koyi porody` – Peculiarities of genetic characteristics of Grey Ukrainian breed. DKPT vely`koyi rogatoyi xudoby` siroyi ukrayins`koyi porody`. – Herdbook of Grey Ukrainian cattle. T. VII. K. : PCz «Foliant», 9–14 (in Ukrainian).

Dmitriev, N. G., and I. A. Paronjan. 1994. Geneticheskie resursy sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh v Rossii i sopredel'nyh stranah – Genetic resources of farm animals in Russia and bordering countries. – Sankt-Peterburg: VNIIGRZh, 469 (in Russian).

2008. Ekonomika i pobut ukrayins`kogo kozacztva – Economics and routine life of Ukrainian kozatstvo. https://mamajeva-sloboda.ua/publ/ekonomika-i-pobut-ukrayinskoho-kozatstva/ Opublikovano 7 ly`stopada (in Ukrainian).

2011. Ekonomichny`j rozvy`tok ukrayins`ky`x zemel` u skladi Avstro-Ugorshhy`ny` (1848–1900) – Economical development of Ukrainian lands when being a part of Austro-Hungarian Empire (1848–1900). 653–683 http://history.org.ua/LiberUA/978-966-521-572-1/111.pdf (in Ukrainian).

Zhy`tnyak, G. 2016. Spasty` siru ukrayins`ku: slovo na zaxy`st davn`oyi korovy` – To save Grey Ukrainian: the word for the protection of ancient cow. Rezhy`m dostupu: http://agrostory.com/info-centre/knowledge-lab/save-the-gray-ukrainian-a-word-in-defense-of-ancient-cows/Sajt Agrostory/ (in Ukrainian).

Zorin, I. G. 1950. Sira ukrayins`ka xudoba – Grey Ukrainian cattle. V kn.: Pleminna kny`ga vely`koyi rogatoyi xudoby` siroyi ukrayins`koyi porody` – Herdbook of cattle of Grey Ukrainan breed. Ky`yiv – Xarkiv, Derzhsil`gospvy`dav. 4:5–33 (in Ukrainian).

Klassen, X., and A. Solovjov. 1934. Porody` vely`koyi rogatoyi xudoby` na Ukrayini – Cattle breeds in Ukraine. Xarkiv : Derzhsil`gospvy`, 175 (in Ukrainian).

Kozy`r, V. S. 2008. Sira ukrayins`ka poroda – nacional`ne nadbannya Ukrayiny` – Grey Ukrainian breed – national achievement of Ukraine. DKPT vely`koyi rogatoyi xudoby` siroyi ukrayins`koyi porody`. – Herdbook of Grey Ukrainian cattle. K. : PCz «Foliant». 7:5–8 (in Ukrainian).

Kozy`r, V. 2015. Sira ukrayins`ka xudoba – nacional`ne nadbannya na mezhi zny`knennya – Grey Ukrainian cattle – national achievement at the verge of extinction. Agrobiznes – s`ogodni – Agrobusiness today, 22(317):38–41 (in Ukrainian).

Kosven, M. O. 1957. Ocherki istorii pervobytnoj kul'tury – Essays on the history of primitive culture. Moskva : Vidavnictvo AN SSSR, 241 (in Russian).

Kry`p'yakevy`ch, I. P. 1992. Istoriya Ukrayiny` – The History of Ukraine. L`viv : Svit. 519 (in Ukrainian).

Kuleshov, P. N. 1949. Izbrannye raboty – Selected works. Moskva : Gossel'hozizdat, 216 (in Russian).

Kuleshov, P. N. 1897. K al'bomu porod, razvodimyh v Rossii – To the album of cattle breeds, bred in Russia. Sankt-Peterburg, 34 (in Russian).

Kuras, D. I. 1957. Lekciya 5. Ukrayins`ki zemli u skladi Rosijs`koyi ta Avstro-Ugors`koyi imperij (kinecz` XVIII-pochatok XX st.) – Ukrainian lands as part of Russian and Austro-Hungarian Empires (the end of ХVІІІ-beginning of ХХ с.). Rezhy`m dostupu: https://arm.naiau.kiev.ua.books/history/material/navmat/tema_5/lekcia.html (in Ukrainian).

Lanovy`k, B. D., M. V. Lazarovy`ch, R. M. Matejko, and Z. M. Maty`syakevy`ch. 2004. Ekonomichna istoriya Ukrayiny` – Economical history of Ukraine. Ky`yiv : Yury`dy`chna kny`ga. 456 (in Ukrainian).

Lanovy`k, B. D., Z. M. Maty`syakevy`ch, and R. M. Matejko. 1999. Ekonomichna istoriya Ukrayiny` ta svitu – Economical history of Ukraine and the world. Ky`yiv : Vikar, 737 (in Ukrainian).

Liskun, E. F. 1951. Seraja ukrainskaja poroda – Grey Ukrainian breed. V kn. : Krupnyj rogatyj skot – Cattle. Moskva, 464 (in Russian).

Liskun, E. F. 1928. Seryj ukrainskij skot – Grey Ukrainian cattle. V kn. : Russkie otrod'ja krupnogo rogatogo skota – Russian strains of cattle, 143–155 (in Russian).

Ly`tvy`nchuk, N. V. 2018. Ukrayina, derzhava: remesla ta promy`sly` [Elektronny`j resurs] – Ukraine, state: crafts and arts [Еlectronic resourse]. V kn.: Ency`klopediya istoriyi Ukrayiny` : Ukrayina ta ukrayinci (T. 1), za red. V. A. Smoliya – In Encyclopedia of history of Ukraine: Ukraine and Ukrainans (Vol. 1). Ky`yiv : Naukova dumka, 608 Rezhy`m dostupu: http://www.history.org.ua/?termin=1.4.2 (in Ukrainian).

Markova, S. 2011. Ukrayins`ki abory`geny`: yak zberegty`? – Ukrainian aborigines: how conserve? Sil`s`ki novy`ny` – Rural news. 14 (942) (in Ukrainian).

Nary`sy` z istoriyi Pivnichnoyi Bukovy`ny` – Essays on the history of Northern Bukovyna. 1980. Za red. F. P. Shevchenka ta in. AN Ukrayins`koyi RSR. Insty`tut social`ny`x ta ekonomichny`x problem zarubizhny`x krayin, Insty`tut istoriyi – Academy of Sciences of Ukrainian SSR. Institute of social and economical problems of foreign countries, Institute of history. Ky`yiv : Naukova dumka, 338 (in Ukrainian).

2019. Nacional`ny`j Sorochy`ns`ky`j Yarmarok. Istoriya yarmarku – National Sorochyntsi Fair. The history of the Fair. Rezhy`m dostupu: https://yarmarok.in.ua/about/istoriia-iarmarku (in Ukrainian)

Pidoplichko, I. G. 1952. Poxodzhennya svijs`ky`x tvary`n – The origin of domesticated animals. Ky`yiv : Vy`davny`cztvo AN Ukrayins`koyi RSR, 58 (in Ukrainian).

Podoba, B. Ye., I. V. Guzyev, O. V. Sy`dorenko, and Yu. V. Guzyeyev. 2013. Xaraktery`sty`ka vely`koyi rogatoyi xudoby` siroyi ukrayins`koyi porody` za ery`trocy`tarny`my` anty`genamy` – Characteristics of Grey Ukrainian cattle on erythrocytic antigens. Faktory` ekspery`mental`noyi evolyuciyi organizmiv: zb. nauk. pr – Factors in experimental evolution of organisms. Ky`yiv : Logos. 230–235 (in Ukrainian).

1993. Podorozh u sxidni krayi Plano Karpini ta Gil`joma de Rubruka – Travel to the Eastern countries by Plano Carpini and Hilyom de Rubruk, za red. G. I. Patlina. 1993. Almaty` : Gy`ly`m. 244 (in Ukrainian).

Pridorogin, M. I. 1924. Seryj stepnoj skot – Grey Steppe cattle. V kn.: Krupnyj rogatyj skot. Vazhnejshie porody – In Cattle. The most important breeds, 140 (in Russian).

Promy`slovist` ta nacional`ny`j ry`nok Ukrayiny` v 16–18 ct – Industry and national market of Ukraine at 16–18 c. Rezhy`m dostupu: https://osvita.ua/vnz/reports/econom_history/24798/ Sformovano 06/10/11, zvernennya 21/01/2020 (in Ukrainian).

Reznikova, Yu. M., Yu. P. Polupan, and P. P. Dzhus. 2016. Pry`rodna rezy`stentnist` koriv siroyi ukrayins`koyi porody` – The natural resistance of Grey Ukrainian cows. Biologiya tvary`n – Animal biology. 18(1):111–116 (in Ukrainian).

Ryezny`kova, N. L., Yu. P. Polupan, O. V. Deny`syuk, Yu. V. Vdovy`chenko, A. V. Py`sarenko, and N. M. Fursa. 2018. Try`valist` zhy`ttya ta vidtvorna zdatnist` tvary`n siroyi ta bilogolovoyi ukrayins`ky`x porid – Longevity and reproductive ability of animals of Grey Ukrainian and Whiteheaded Ukrainian breeds. Rozvedennya i genety`ka tvary`n – Animal Breeding and Genetics. 56:162–173 (in Ukrainian).

Rubruk, V. 2018. Podorozh u sxidni krayi – The travel to the Eastern lands. [pereklad z laty`ns`koyi A.Sodomora]. L`viv : Apriori. 239 (in Ukrainian).

Slabyeyev, I. S. 1964. Z istoriyi pervisnogo nagromadzhennya kapitalu v Ukrayini: chumacz`ky`j promy`sel ta jogo rol` v socio-ekonomichnomu rozvy`tku Ukrayiny` XVIII-pershoyi polovy`ny` XIX ct – From the history of initial accumulation of capital at Ukraine: tchumaks’ trade and its role in the social-economical development of Ukraine in XVIII-the first half of XIX c. Ky`yiv : Naukova dumka. 140 (in Ukrainian).

Stecyuk, V. Ekspansiya finno-ugriv – Finn-Ughr expansion. Rezhy`m dostupu: https://www.v-stetsyuk.name/ru/Iron/FUMigration.htmln (in Ukrainian).

Stecyuk, V. Finno-ugors`ka toponimiya najdavnishy`x chasiv – Finn-Ugrian toponomy of the most ancient times. Rezhy`m dostupu: https://www.v-stetsyuk.name/uk/Topo/Finno-Ugric.html (in Ukrainian)

Stecjuk, V. 1987. Opredelenie mest poselenija drevnih slavjan grafoanaliticheskim metodom – Determination the place of settlement of ancient Slavs with the help of grapho-analytical method. Izvestija AN USSR. Serija «Literatura i jazyk», special'nyj ottisk – News of the Academy of Sciences of USSR. Series of Literature and Language, special imprint. 46 (1):36–45 (in Russian).

Sumczov, M. F. 2008. Doslidzhennya z etnografiyi ta istoriyi kul`tury` Slobids`koyi Ukrayiny`: vy`brani praci – Investigations in the etnography and culture history of Slobidska Ukraine: Selected works. Xarkiv, 258 (in Ukrainian).

Teslenko, I. 2008. Seraja ukrainskaja: vse, chto ne ubivaet, delaet nas sil'nee – Grey Ukrainian: everything, that doesn’t kill us – makes us stronger. Zerno, 4:136–140 (in Russian).

2013. Torgivlya Ukrayiny` v ly`tovs`ko-pol`s`ku dobu – Trade of Ukraine in Lithuanian-Polish decade. Referat. Rezhy`m dostupu: https://osvita.ua/vnz/reports/history/34233/ (in Ukrainian)

Chegorka, P. 2019. Siri mogikany` ukrayins`kogo stepu – Grey Mohikans of Ukrainian Steppe. Den`, 62/63:18 (in Ukrainian).

Chernyakov, I., I. Lezhux, and L. Dacenko. 2003. Suchasni problemy` doslidzhen` Try`pil`s`koyi cy`vilizaciyi – Modern problems of investigations of Trypillian civilization. Try`pil`s`ka cy`vilizaciya v spadshhy`ni Ukrayiny` – In Trypillian civilization in the heritage of Ukraine, ed. I. T. Chernyakov. : konf., pry`svyach. 110-richchyu vidkry`ttya try`pil`s`koyi kul`tury` (materialy` ta tezy` dop. konf. (Ky`yiv, 30–31 trav. 2003 r.) / Ukr. blagodijny`j fond "Try`pillya", Vseukr. t-vo "Prosvita" im. T. G. Shevchenka; redkol. : I. T. Chernyakov (golov. red.) [ta in.]. – Ky`yiv : Prosvita. 325 (in Ukrainian).

Shuply`k, V. V., O. V. Savchuk, I. V. Guzyev, V. V. Fedorovy`ch, O. I. Lyuby`ns`ky`j and Ye. I. Fedorovy`ch. 2013. Genofond porid sil`s`kogospodars`ky`x tvary`n Ukrayiny` – Gene pool of farm animal breeds of Ukraine. Kamyanecz`-Podil`s`ky`j. 352 (in Ukrainian).

Jastrebov, N. V. 1915. Galicija nakanune Velikoj Vojny 1914 g. (s kartoj Galicii i Bukoviny s Ugorskoj Rus'ju) – Galitsia before the World War of 1914: from maps of Galitsia and Bukovyna with Hungarian Rus. Petrograd. 146 (in Russian).

Anna Komnena’s Alexiad. 1928. E. A. Dawes (ed.), London : Routledge, Paul Kegan.

Bodó, I., I. Gera, and G. Koppány. 2004. The Hungarian Grey Cattle Breed, 2nd ed. Hungary, Budapest: Association of the Hungarian Grey Cattle Breeders. 128 (in English).

Bökönyi, S. 1974. History of Domestic Mammals in Central and Eastern Europe. Hungary, Budapest : Akadémiai Kiadó, 598 (in English).

Ciani F., A. Giorgetti, C. Sargentini, M. Occidente, and D. Matassino. 2001. Bovino maremmano “primitivo” ecologia, origine, etologia e allevamento. Taurus. http://aspa.unitus.it/matassino/150%20pdf/bovino%20maremmano%20primitivo%20taurus%20rev%20ciani.pdf (Adressed February, 2021) (in Italian).

Ciani, F., and D. Matassino. 2001. Bovino grigio allev. In Italia. Bovino Macrocero. Taurus. 13(6):12, 89 (in Italian).

D'Andrea, M., L. Pariset, D. Matassino, A. Valentini, J. A. Lenstra, G. Maiorano, and F. Pilla. 2011. Genetic characterization and structure of the Italian Podolian cattle breed and its relationship with some major European breeds. Italian Journal of Animal Science, 10(4) DOI: 10.4081/ijas.2011.e54 (in English).

Defrémery, C. F. 1849. “loooooo;pmnj Journal Asiatique 4th Series. 13, Paris.

Fabio, M., J. Ramljak, S. Fiorella, M. Penasa, R. Mantovani, A. Ivankovich, and G. Bittante. 2012. Genetic relationships among Italian and Croatian Podolian cattle breeds assessed by microsatellite markers. Livestock Science. 150(1–3):256–264 (in English).

Felius, M., M. L. Beerling, D. S. Buchanan, B. Theunissen, P. A. Koolmees, and J. A. Lenstra. 2014. On the History of Cattle Genetic Resources. Diversity. 6:705–750. doi:10.3390/d6040705 (in English).

Györffy, G. 1990. “A kipcsaki kun társadalom a Codex Cumaminus alapján.” [The Cuman-Kipchak society based on the Codex Cumanicus.] In Györffy, György. A magyarság keletielemei. [Eastern Elements of the Hungarian People.] Budapest: Gondolat. 242–273 (in Hungarian).

Guziev, I. V., O. P. Chirkova, B. E. Podoba, and V. Godovanets. 2011. Ukrainian Grey (Ukraine). In Podolic cattle : characterisation of indigenous and improved breeds, ed. I. Bodo (Debrecen University: Te-Art-Rum Bt.). 131–140 (in English).

Ivankovich, A., I. Silipetar, J. Ramljak, G. Prekalj, and I. Medugorac. 2011. Genetic characterization of Istrian cattle using microsatellite markers. In Proceedings of the 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food industry, Sarajevo, 38–40 (in English).

Jovanovic, J., and L. Koncar. 1965. Blood typing of cattle of two indigenous breeds: Podolic and Red Spotted breed of Vojovodina (Yugoslavia), and of the original Simmental breed. In Blood Groups of Animals, ed. by J. Matousek. Springer Science and Business Media Dordrecht, 453–455 (in English).

Lorenzo, P. D., H. Lancioni, S. Ceccobelli, L. Colli, I. Cardinali, T. Karsli, M. R. Capodiferro, E. Sahin, L. Ferretti, P. A. Marsan, F. M. Sarti, E. Lasagna, F. Panella, and A. Achilli. 2018. Mitochondrial DNA variants of Podolian cattle breeds testify for a dual maternal origin. PloSOne. 13(2)https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192567 (in English).

Lyublyanovich, K. 2015. The Socio-Economic Integration of Cumans in Medieval Hungary. An Archeozoological approach. Doctoral Dissertation. Central European University, Budapest (in English).

Lyublyanovich, K. 2017. Cuman integration and animal husbandry in 13th-16th century Greater Cumania, Hungary. Acta Archeologica Carpathica, 52:25-287 (in English).

Maremmana cattle. Cattle Network – EAAP, taken from ANABIC. Available at: http://www.cattlenetwork.net/Breeds/maremmana.htm (in English).

Maremmana cattle: Characteristics and Full Breed Information. https://www.roysfarm.com/maremmana-cattle/ (in English).

Maremmana. Italian breeds of cattle. Available at: http://eng.agraria.org/ cattle/maremmana.htm (in English).

Maroti-Agots, A. 2011. The mitochondrial origin of the Hungarian Grey Cattle breed. In Podolic cattle : characterisation of indigenous and improved breeds, ed. B. Imre (Debrecen University: Te-Art-Rum Bt.). 32–36 (in English).

Matassino, D., and F. Ciani. 2010. Origine e storia della “Podolica” in Italia. Taurus. ol. 21(4):21–34 (in Italian).

Matassino, D. 2011. Convegno “dal pascolo alla tavola: sicurezza e qualita’ dei prodotti podolici”. Filosofia strategica gestionale di un bioterritorio allevante il “Bovino Grigio Autoctono Italiano (BovGRAI)” (già “Podolica”), Zungoli (AV), 224 (in Italian).

Noonan, T. S. 1992. “Rus, Pechenegs, and Polovtsy: Economic Interaction Along the SteppeFrontier in the Pre-Mongol Era.” Russian History. 19:301–327 (in English).

Pickl, O. Der Viehandel von Ungarn nach Oberitalien vom 14. bis zum 17 Jahrhundert. In Internationaler Ochsenhandel (1350–1750). Beiträge zur Wirtshaftsgeschichte (in German).

2011. Podolic cattle: characterisation of indigenous and improved breeds, ed. I.Bodo. 2011. Debrecen University : Te-Art-Rum Bt, 314 (in English).

2009. Questionario relativo al progetto ERFP. ‘Caratterizzazione della razza bovina Podolica sia locale che migliorata e identificazione delle minacce di estinzione nei cambiamenti globali’. http://aspa.unitus.it/matassino/141%20Italiano/BOVINo%20PODOLICo%2028%20% 20giugno.pdf. Accessed 02.21 (in Italian).

Romangola. The cattle site. Available at: https://www.thecattlesite.com/breeds/beef/ 64/romagnola/ (in English).

Spinei, V. 2003. The Great Migrations in the East and South of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century. Cluj-Napoca: Romanian Cultural Institute, 546 (in English).

Sulle Tracce delle Podoliche. On the Tracks of Podolic cattle. Casa Sono. Available at: http://www.sulletraccedellepodoliche.it/ (in English).

The extraordinary Italian taste: Caciocavallo Podolico of Basilicata, a sweet and spicy cheese. Available at: https://wineandtravelitaly.com/the-extraordinary-italian-taste-caciocavallo-podolico-of-basilicata-a-sweet-and-spicy-cheese/ (Accessed on 2021) (in English).

Vasilyev, V. A., E. P. Steklenev, E. V. Morozova, and S. Semyenova. 2002. DNA fingerprinting of individual species and intergeneric and interspecific hybrids of genera Bos and Bison, subfamily Bovinae. Genetiks. 38(4):515–20 (in English).

Westermann, E. 1979. Internationaler Ochsenhandel (1350–1750). In Beiträge zur Wirtshaftsgeschichte Band 9. Stuttgart, Germany : Klett-Cotta, 9:299 (in German).

Published
2021-12-08
How to Cite
Rieznykova, N. L. (2021). GREY UKRAINIAN CATTLE BREED AS THE ANCESTOR OF PODOLIC (PODOLIAN) GROUP. Animal Breeding and Genetics, 62, 165-190. https://doi.org/10.31073/abg.62.21
Section
Conservation of Animal Biodiversity