COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MORPHOLOGICAL CONDITION OF IN VIVO OBTAINS OF EMBRYOS FROM DONOR COWS OF DIFFERENT BREEDS

  • Iu. A. Koskina Private firm "Bioservice" (Kharkov, Ukraine)
  • Ya. S. Shekhovtsova Company «IVF Lab Consulting LLC» (Chicago, USA)
  • P. A. Trotskyi Іnstitute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets NAAS (Chubynske, Ukraine) https://orcid.org/0000-0002-1569-3116
Keywords: embryos, transplantation, donor cows, in vivo, stage of development

Abstract

The aim of the study was a comparative analysis of the morphological status of embryos of cattle obtained in vivo from purebred and local donor cows of the I and II generations.

The object of experimental studies were obtained embryos of cattle in vivo. They were obtained in the experimental farm "Ukrainka" of the Institute of Animal Science of the UAAS of Ukraine from 1985 to 1990. Information about animals and the results of research are stored in the archives of the Private Company "Bioservice". In order to study the stages of development of seven-day-old embryos of cattle, the embryo productivity of 11 purebred and 72 local donor cows was analyzed. Purebred cows were Ayshir (4 heads), Simmental (1 head) and Ukrainian Black-and-White dairy (6 heads) breeds. Crossbreeds of the first generation were donor cows from crossing red steppe and Holstein (2 goals), Simmental and Holstein (12 goals) and Ukrainian Black-and-White dairy and Holstein (9 goals) breeds. The crossbreeds of the second generation were donor cows from crossing red steppe and Holstein (14 goals), Simmental and Montbeliard (22 goals) and Ukrainian Black-and-White dairy and Holstein (13 goals) breeds.

According to the results of the conducted research, a statistically significant difference (p < 0.01) between purebred (7.8%) and local donor cows of the I and II generation (0.6 and 1.4%, respectively) was established by the number of embryos. obtained at the stage of expanded blastocyst. There was also a statistically significant difference (p < 0.001) at the stage of late blastocyst between purebred (38.0%) and local donor cows of the I and II generation (7.1 and 9.2%, respectively). The analysis of the obtained research results shows that from purebred donor cows a significantly larger (p < 0.001) total number of blastocysts was obtained by 60.4% compared to local donor cows of the I and II generation (19.6 and 24.2%, respectively).

It was found that at the stage of late morula found significantly more embryos 44.7% and 32.9 (p < 0.01), respectively, in donor cows of the second and fourth generation compared to purebred 19.4%. It should be noted that at the stage of early morula, a significantly larger number of embryos (p < 0.001) was obtained from donor cows of the I and II generation (13.6 and 3.2%, respectively) compared to purebred 0.0%. According to the results of the comparative analysis of the total number of obtained morulae, a significantly higher number of embryos (p < 0.001) obtained from donor cows of the I and II generation (48.6 and 50.0%, respectively) was found in comparison with purebred 21.7%.

It was found that purebred donor cows received a greater 82.2% of the total number of suitable embryos compared to 68.2% (p < 0.001) of local donor cows of the first and 73.5% (p < 0.05) from local donor cows of the second generations.

Further development of extracted morulae in vitro from purebred and local donor cows on the seventh day at a temperature of 37.5°C for 15 hours led to the formation of full-fledged blastocysts at 73.0% (400 of 548).

It was found that purebred donor cows received more blastocysts (p < 0.001) compared to local donor cows of the first generation by 40.8% and 36.2% compared to local donor cows of the second generation.

It was found that from local donor cows of the second generation received 28.3%, and from local donor cows of the first generation by 26.9% more (p < 0.001) morula compared to purebred donor cows.

According to the results of the research, it was found that purebred donor cows received a higher total number of embryos (molula + blastocyst) compared to local donor cows of the first generation by 14.0% (p < 0.001) and 8.7% < 0.05) compared with local donor cows of the second generation.

References

Gorlov, I. F., A. A. Mosolov, G. V. Komlatskiy, M. A. Nesterenko, K. D. Nimbona, and D. A. Mosolova. 2019. Ekonomicheskie perspektivy ispol'zovaniya biotekhnologiy v zhivotnovodstve. – Economic prospects for the use of biotechnology in animal husbandry. Vestnik rossiyskoy sel'skokhozyaystvennoy nauki – Bulletin of russian agricultural science. 5:57–60 (in Russian).

Dovhopol, V. F., O. V. Duvanov, and M. I. Ivanchenko. 2010. Efektyvnist' biotekhnolohiyi transplantatsiyi embrioniv velykoyi rohatoyi khudoby u Poltavs'kiy oblasti – Efficiency of biotechnology for transplantation of cattle embryos in Poltava region. Visnyk Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi – Bulletin of the Poltava state agrarian academy. 3:138–141 (in Ukrainian).

Duvanov, A. V., and S. A. Sidashova. 2013. Transplantacija jembrionov – al'ternativa importu skota v Ukrainu – Embryo transplantation – an alternative to the import of livestock to Ukraine. Jekskljuzivnye tehnologii – Exclusive technologies. 2(23):50–53 (in Ukrainian).

Zinov'eva, N. A., S. V. Pozyabin, and R. Yu. Chinarov. 2020. Vspomogatel'nye reproduktivnye tekhnologii: istoriya stanovleniya i rol' v razvitii geneticheskikh tekhnologiy v skotovodstve (obzor). – Assisted reproductive technologies: the history of formation and the role in the development of genetic technologies in cattle breeding (review). Sel'skokhozyaystvennaya biologiya – Agricultural biology. 55(2):225–242 doi:10.15389/agrobiology.2020.2.225rus (in Russian).

1987. Instruktsiya po transplantatsii embrionov krupnogo rogatogo skota – Instructions for the transplantation of cattle embryos. Moskva, 92 (in Russian).

2001. Instruktsiya zi shtuchnoho osimeninnya koriv i telyts' – Instructions for artificial insemination of cows and heifers. Kyyiv, 40 (in Ukrainian).

Kovtun, S. I., O. V. Shcherbak, V. F. Stakhovs'kyy, and O. V. Duvanov. 2012. Stan ta perspektyvy zastosuvannya kompleksnykh biotekhnolohiy u skotarstvi – Status and prospects of application of complex biotechnologies in animal husbandry. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, 46:26–29 (in Ukrainian).

Koreyba, L. V. 2016. Praktychne akusherstvo, hinekolohiya ta shtuchne osimeninnya sil's'kohospodars'kykh tvaryn: navchal'nyy posibnyk, chastyna 1 – Practical obstetrics, gynecology and artificial insemination of farm animals: textbook, part 1. Dnipropetrovs'k, 220 (in Ukrainian).

Korosteleva, D. A. 2019. Transplantatsiya embrionov kak odin iz metodov sokhraneniya i ratsional'nogo ispol'zovaniya genofonda krupnogo rogatogo skota – Embryo transplantation as one of the methods of conservation and rational use of the gene pool of cattle. Innovatsionnye tendentsii razvitiya rossiyskoy nauki. Mat. XII Mezhdunarodnoy nauch.-prakt. konf. molodykh uchenykh – Innovative trends in the development of Russian science. Mat. XII International scientific-practical. conf. young scientists. Krasnoyarsk, 108–110 (in Russian).

Mel'nyk, V. O., and S. O. Sidashova. 2013. Akusherstvo, hinekolohiya i biotekhnolohiya vidtvorennya tvaryn. Konspekt lektsiy – Obstetrics, gynecology and biotechnology of animal reproduction. Lecture notes. Mykolayiv, MNAU, 140 (in Ukrainian).

Ostashko, F. I. 1995. Biotekhnologiya vosproizvedeniya krupnogo rogatogo skota – Biotechnology of reproduction of cattle. Kiеv, Agrarnaya nauka, 183 (in Ukrainian).

Sidashova, S. O., V. F. Stakhovs'kyy, and S. I. Kovtun. 2016. Embrioproduktyvnist' koriv-donoriv i funktsional'na asymetriya yayechnykiv – Embryoproductivity of donor cows and functional asymmetry of the ovaries. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Vinnytsya, 51:247–255. https://doi.org/10.31073/abg.51.33 (in Ukrainian).

Shkurko, T., and O. Ivanov. 2015. Transplantatsiya embrioniv u praktychniy selektsiyi – Embryotransplantation in practical selection. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Livestock of Ukraine. 7:15–19 http://nbuv.gov.ua/UJRN/TvUkr_2015_7_7 (in Ukrainian).

Yulevych, O. I., S. I. Kovtun, and M. I. Hyl'. 2012. Biotekhnolohiya: navchal'nyy posibnyk ; za red. M. I. Hyl' – Biotechnology : textbook; for order. M. I. Gil. Mykolayiv, MDAU, 476 (in Ukrainian).

Yablons'kyy, V. A., S. P. Khomyn, H. M. Kalynovs'kyy, H. H. Kharuta, M. I. Kharenko, V. I. Zaviryukha, and V. Y. Lyubets'kyy. 2011. Veterynarne akusherstvo, hinekolohiya ta biotekhnolohiya vidtvorennya tvaryn z osnovamy androlohiyi : pidruchnyk / za red. V. A. Yablons'koho – Veterinary obstetrics, gynecology and biotechnology of reproduction animals with the basics of andrology : a textbook / ed. V. A. Yablonsky. Vinnytsya, Nova knyha, 608 (in Ukrainian).

Published
2021-05-27
How to Cite
Koskina, I. A., Shekhovtsova, Y. S., & Trotskyi, P. A. (2021). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MORPHOLOGICAL CONDITION OF IN VIVO OBTAINS OF EMBRYOS FROM DONOR COWS OF DIFFERENT BREEDS. Animal Breeding and Genetics, 61, 162-169. https://doi.org/10.31073/abg.61.18