GENETIC AND POPULATION PARAMETERS OF UKRAINIAN RED DAIRY COWS DEPENDING ON CONDITIONAL BREEDING BY HOLSTINA BREED

Keywords: Ukrainian Red dairy breed, conditional blood, milk productivity, correlation, recurrence, force of influence, consolidation

Abstract

A significant level of intergroup differentiation and specificity of cows with different proportions of conditional blood by Holstein breed on the basis of milk productivity was revealed. There is a tendency of some increase in milk yield of cows with an increase in their conditional blood content by Holstein breed over 50% and above and a decrease in milk fat content by 0.16%.

Our research has established quite significant recurrence rates for the considered signs of milk productivity at the highest degrees of probability, which indicates the possibility of effective selection of cows on the basis of milk productivity for the first lactation. Age-related recurrence of signs of milking between the first and higher lactation is higher than the same in terms of fat content in milk. At the same time, there is a clear trend of a gradual increase in the coefficients of recurrence of both quantitative and qualitative composition of the milk of cows of the herd with an increase in their conditional blood content by Holstein breed. The only exceptions are low-blooded animals (up to 50%).

One-factor analysis of variance revealed a very insignificant and unreliable effect of heredity by Holstein breed on the hopes of cows for both the first and higher lactation. The influence of conditional blood by Holstein breed on the variability of fat content in milk is slightly higher (11–15%) at the highest levels of reliability.

Correlation analysis of signs of milk yield and fat content in milk for both the first and higher lactation revealed mostly low values of correlation coefficients with a predominantly low degree of reliability. There was some increase in the correlation and change of its direction from negative to positive in high-blooded Holstein animals.

Significant variability of coefficients of phenotypic consolidation of cows of different conditional bloodlines by Holstein breed on the main signs of milk productivity is noted. There is a tendency to reduce the coefficients of phenotypic consolidation of signs of milk productivity, in addition to the fat content in milk, with an increase in conditional blood in Holstein breed to 75% and above and in low-blooded animals (up to 50%).

References

Hladiy, M. V., Yu. P. Polupan, I. V. Bazyshyna, A. Ye. Pochukalin, T. P. Koval', I. M. Bezrutchenko, N. L. Polupan, and N. H. Mykhaylenko. 2016. Henezys ta perspektyvy chervonoyi molochnoyi porody v Ukrayini – Genesis and prospects of red dairy breed in Ukraine. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Breeding and genetics of animals. Vinnytsya,51:41–60 (in Ukrainian).

Polupan, Yu., M. Havrylenko, T. Koval', I. Yovenko, N. Ryeznykova, N. Polupan, O. Malookova, O. Duvanov, H. Ilyashenko, N. Kononenko, V. Voronenko, and H. Buyuklu. 2007. Ukrayins'ka chervona molochna poroda: perspektyvy udoskonalennya – Ukrainian red dairy breed: prospects for improvement. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Livestock of Ukraine. 2:31–36 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P., M. S. Havrylenko, T. P. Koval', I. V. Yovenko, O. V. Duvanov, N. L. Polupan, N. L. Ryeznykova, and O. V. Malookova. 2007. Pidsumky vyvedennya ta perspektyvy udoskonalennya ukrayins'koyi chervonoyi molochnoyi porody – Results of breeding and prospects for improving the Ukrainian red dairy breed. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Breeding and genetics of animals. Kyyiv : Ahrar. nauka, 41:209–225 (in Ukrainian).

Mykytyuk, D. M., A. M. Lytovchenko, V. P. Burkat, Yu. P. Polupan, M. S. Havrylenko, P. S. Sokhats'kyy, N. L. Polupan, T. P. Koval', I. M. Pletenchuk, N. L. Ryeznykova, O. V. Duvanov, B. Ye. Podoba, P. I. Sharan, H. S. Sharapa, I. I. Kuz'menko, O. V. Bilous, N. V. Kononenko, I. I. Saliy, H. I. Buyuklu, V. H. Nazarenko, M. I. Buyuklu, V. S. Kozyr, T. V. Movchan, M. V. Kozlovs'ka, I. S. Khomut, Yu. F. Mel'nyk, and M. M. Mayboroda. 2004. Prohrama selektsiyi ukrayins'koyi chervonoyi molochnoyi porody velykoyi rohatoyi khudoby na 2003–2012 roky – The program of selection of the Ukrainian red dairy breed of cattle for 2003–2012. Kyyiv, 216

(in Ukrainian).

Polupan, Yu. P., N. L. Ryeznykova, M. S. Havrylenko, T. P. Koval', N. L. Polupan, and A. O. Pozhylov. 2010. Stan ta perspektyvy poridnoho udoskonalennya chervonoyi molochnoyi khudoby – Status and prospects of pedigree improvement of red dairy cattle. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Breeding and genetics of animals. Kyyiv : Ahrar. nauka, 44:20–26 (in Ukrainian).

Hladiy, M. V., Yu. P. Polupan, I. V. Bazyshyna, R. V. Bratushka, I. M. Bezrutchenko, N. L. Polupan, A. O. Pozhylov, M. S. Havrylenko, N. H. Mykhaylenko, M. I. Bashchenko, O. M. Zhukors'kyy, O. I. Kostenko, A. A. Hetya, and N. V. Kudryavs'ka. 2015. Prohrama selektsiyi ukrayins'koyi chervonoyi molochnoyi porody velykoyi rohatoyi khudoby na 2014–2023 roky – The program of selection of the Ukrainian red dairy breed of cattle for 2014–2023. Chubyns'ke, 67

(in Ukrainian).

Koval', T. P. 2006. Formuvannya hospodars'ky korysnykh oznak tvaryn u protsesi henezysu ukrayins'koyi chervonoyi molochnoyi porody : dys…kand. s.-h. nauk : 06.02.01 – rozvedennya ta selektsiya tvaryn – Formation of economically useful traits of animals in the process of genesis of the Ukrainian red dairy breed: dis…сand. agr. sciences: 06.02.01 – breeding and selection of animals. Chubyns'ke, 261 (in Ukrainian).

Polupan, Ju. P. 1996. Ocenka stepeni fenotipicheskoj konsolidacii genealogicheskih grupp zhivotnyh – Estimation of the degree of phenotypic consolidation of genealogical groups of animals. Zootehnija – Zootechnics.10:13–15 (in Russian).

Borovikov, V. 2001. STATISTICA : iskusstvo analiza dannyh na komp'jutere. Dlja professionalov : monografija – STATISTICA: the art of data analysis on a computer. For professionals : monograph. SPb: Piter, 656 (in Russian).

Jejsner, F. F. 1981. Teorija i praktika plemennogo dela v skotovodstve : monografija – Theory and practice of breeding in cattle breeding : monograph. Kiev, Urozhaj, 192 (in Ukrainian).

Peshuk L. 2002. Povtoryuvanist' osnovnykh selektsiynykh oznak u koriv chervonykh pored –Repeatability of the main selection mark of cows of red breeds. Tvarynnytstvo Ukrayiny –Livestock of Ukraine. 4:14–16 (in Ukrainian).

Koval', T. P. 2006. Vikova povtoryuvanist' molochnoyi produktyvnosti koriv ukrayins'koyi chervonoyi molochnoyi porody – Age recurrence of milk productivity of Ukrainian red dairy breed cows. Visnyk Cherkas'koho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva – Bulletin of the Cherkasy institute of agricultural production. Cherkasy, 6:164–173 (in Ukrainian).

Published
2020-11-23
How to Cite
Koval, T. P. (2020). GENETIC AND POPULATION PARAMETERS OF UKRAINIAN RED DAIRY COWS DEPENDING ON CONDITIONAL BREEDING BY HOLSTINA BREED . Animal Breeding and Genetics, 60, 40-46. https://doi.org/10.31073/abg.60.05
Section
Breeding and Selection