ESTIMATION OF HOLSTEIN BREED BULLS BY DAIRY PRODUCTIVITY OF THEIR DAUGHTERS

Keywords: bulls, breed, line, cows productivity, yield, lactation

Abstract

The scientific community has shown that the genetic improvement of dairy cattle depends on many genotypic factors, including paternal ancestry and lineage. With this in mind, the purpose of our research was to evaluate the Holstein bulls of black-and-white and red-and-white suits of different lines for the milk productivity of their daughters.

The research was carried out on the basis of primary breeding records of 10 breeding herds of Ukrainian Black-and-White Dairy breed, 3 – Ukrainian Red-and-White Dairy breed and one – Ukrainian Red Dairy breed, which are subordinated to NAAS. Cows of the studied breeds has divided into groups according to lineage and paternal origin.

Studies have revealed a significant differentiation of milk yield of cows of the first and highest lactation not only of one breed, but also of linear affiliation and paternal origin. It was found that the yield of the first lactation in cows of the Ukrainian Black-and-White Dairy breed varied from 3211 kg (Damir 7100354042) to 7884 kg (Dzhokus 113080315) of milk. Noteworthy are the daughters of Dzhokus 113080315, from which 9143 kg of milk were obtained for higher lactation, Polyarsten 342347941 and Manteno 344222859 – 8248 kg and 8290 kg of milk, respectively. The significant influence of paternal origin on the yield of Ukrainian Black-and-White Dairy breed cows of the first and higher lactation (31.0%; P > 0.999) and 37.3% has been proved; P > 0.999). The influence of genealogical formation on the milk productivity of cows was significant and amounted to 10.8% for the first lactation, higher – 10.2%. Some of the first-born Ukrainian Black-and-White Dairy breed has characterized by high milk productivity, which steadily increased until the third and higher lactation.

The yield of cows of the Ukrainian Red-and-White Dairy breed of the first lactation varied from 5414 kg (Dialog 2009) to 6689 kg (Larets 6177), testifying to better homogeneity of herds in terms of milk productivity compared to the Ukrainian Black-and-White dairy breed. The highest yield of the third and highest lactation – 7626 kg, had cows-daughters of the bull Roman 660886883 Starbuck line 352790. The variability of milking cows of Ukrainian Red-and-White Dairy breed of the first and highest lactation by 25.0% and 15.2%, respectively, was due to the influence of the father offspring and to a lesser extent – belonging to the line.

A very high (6517–8013 kg) realization potential of milking cows of the Ukrainian Red Dairy breed was established, but it also depended on the paternal origin and linear affiliation. The highest yield of the first lactation were shown by the daughters of the bull Belisar 365235897, Dzhorin 114414759 and Tumpi 112367468, who produced 8013 kg, 7323 kg and 7170 kg of milk, respectively. In cows of this breed it was found that yield increased with increasing serial number of lactation, with the third and higher lactation cows produced more than 8000 kg of milk per lactation, and the daughters of bull Dzhorin 114414759 – more than 9000 kg. The influence of the bull on the milk productivity of the first-born cows of the Ukrainian Red Dairy breed (16.7%; P > 0.999) is almost three times higher than this linear affiliation. Significant phenotypic variability of milk productivity of cows of different breeds of half-sisters by the father is established. The advantage of the daughters of the bull Belisar 365235897 of the Ukrainian Red Dairy breed on milking of the first lactation over the representatives of the Ukrainian Red-and-White Dairy breed was 1932 kg (p < 0.001). The difference in milk yield of the first lactation of the half-sisters by the father, the bull Konbeo 579810507 was 1007 kg (p < 0.01), and Roman 660886883 – 717 kg.

Thus, a significant phenotypic variability of milk productivity of cows of different breeds of half-sisters by father was established. At the same time, regardless of the breeder, the cows of the Ukrainian Red Dairy breed were characterized by higher milk yield of the first lactation in comparison with the Ukrainian Red-and-White Dairy breed.

References

Antonenko, V. I. 1999. Pleminna tsinnist' holshtyns'kykh buhayiv u riznykh umovakh vykorystannya – The breeding value of Holstein Bulls in different conditions of use. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 31–32:7–8 (in Ukrainian).

Borovikov, V. 2001. STATISTICA. Iskusstvo analiza dannykh na komp'yutere: dlya professionalov – STATISTICS: Art of computer data analysis: for professionals. S.-Peterburg, 656 (in Russian).

Voitenko, S. L., M. O. Petrenko, B. S. Shaferivs'kyy, and I. M. Zheliznyak. 2017. Molochna produktyvnist' ta vidtvorna zdatnist' koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody Poltavshchyny – The milk production and reproductive ability of cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed of Poltava region. Visnyk Sums'koho Natsional'noho ahrarnoho universytetu – Bulletin of the Sumy National Agrarian University. 5/1(31):36–44 (in Ukrainian).

Hladiy, M. V., Yu. P. Polupan, I. V. Bazyshyna, N. L. Polupan, and I. M. Bezrutchenko. 2014. Vplyv pokhodzhennya za bat'kom i liniynoyi nalezhnosti na hospodars'ky korysni oznaky koriv – Influence of origin by father and linear belonging on economic useful traits of cows. Visnyk Sums'koho Natsional'noho ahrarnoho universytetu – Bulletin of the Sumy National Agrarian University. 7(26):3–11 (in Ukrainian).

Danshin, V. A. 2008. Ocenka geneticheskoj cennosti zhivotnyh – Assessment of the genetic value of animals. Kiev, Agrarna nauka. 180 (in Russian).

Zubets, M. V., V. P. Burkat, and Yu. F. Mel'nik. 1997. Otsenka genotipa, otbor i ispol'zovanie plemennykh bykov – Genotype evaluation, selection and use of breeding bulls. Genetika, selektsiya i biotekhnologiya v skotovodstve – Genetics, breeding and biotechnology in livestock. Kiev, BMT. 439–489 (in Russian).

Koval`, T. P. 2017. Buhayi-plidnyky ta yikh vplyv na hospodars'ky korysni oznaky koriv napivsester za bat'kom – Bulls and their impact on the economic useful signs cows daughters of polyester father. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 53:124–129 (in Ukrainian).

Krasota, V. F., T. G. Dzhaparidze, and N. M. Kostomakhin. 2006. Razvedenie sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh – Breeding farm animals. Moskva, Kolos, 424 (in Russian).

Kruhlyak, T. O. 2014. Minlyvist' pleminnoyi tsinnosti buhayiv-polipshuvachiv – Variability of pedigree value of bull-improver's. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 48:80–84 (in Ukrainian).

Kuziv, M. I. 2016. Molochna produktyvnist' koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody riznykh liniy – Dairy performance of cows of Ukrainian Black-and-White Dairy breed of different lines. Zootekhnichna nauka: istoriya, problemy, perspektyvy : materialy VI mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Zootechnical Science: History, Problems, Prospects: Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference. Kam'yanets'-Podil's'kyy. 104–106 (in Ukrainian).

Kuznetsov, V. M. 2002. Sovershenstvovanie sistemy plemennoy otsenki zhivotnykh – Improvement of the system of tribal evaluation of animals. Vestnik Rossel'hozakademii – Bulletin of the Agricultural Academy. 3:13–16 (in Russian).

Mayboroda, M. M. 1981. Vyznachennya pleminnoyi tsinnosti buhayiv za yakistyu potomstva – Determination of the breeding value of the bulls by the quality of the offspring. Rozvedennya ta shtuchne osimeninnya velykoyi rohatoyi khudoby – Breeding and artificial insemination of cattle. 13:10–15(in Ukrainian).

Oleshko, V. P. 2010 Efektyvnist' vykorystannya buhayiv-plidnykiv u pleminnykh stadakh molochnoyi khudoby – Efficiency of use of bulls in breeding herds of dairy cattle. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 44:135–139 (in Ukrainian).

Petrenko, I. P., Yu. F. Mel'nyk, and O. I. Mokhnachova. 2010. Poyednuvanist' pleminnoyi tsinnosti u holshtyns'kykh buhayiv za selektsiynymy oznakamy – Combination of breeding value in Holstein bulls on breeding grounds. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 44:146–149 (in Ukrainian).

Selionova, N. I., and P. G. Kovaleva. 2015. Sravnitel'naya otsenka bykov-proizvoditeley osnovnykh molochnykh porod po produktivnosti docherey – Comparative assessment of dairy bulls on daughters productivity. Zootekhniya – Zootechnics. 1:8–10 (in Russian).

Sydorenko, O. V., S. L. Voitenko, and M. H. Porkhun. 2020. Rezul'taty otsinky velykoyi rohatoyi khudoby pleminnykh stad doslidnykh hospodarstv merezhi NAAN ta rekomendatsiyi shchodo vedennya pleminnoyi spravy u molochnomu skotarstvi – Results of the evaluation of cattle breeding herds of the NAAS research farms and recommendations for breeding in dairy cattle. Poltava, Astraya, 38 (in Ukrainian).

Fyl', S. I., Ye. I. Fedorovych, and P. V. Bodnar. 2019. Dynamika molochnoyi produktyvnosti koriv riznykh liniy – Dynamics of dairy productivity of cows of different lines. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 57:136–142 DOI: https:doi.org/10.31073/adg.57.16 (in Ukrainian).

Published
2020-05-04
How to Cite
Voitenko, S. L., & Sydorenko, O. V. (2020). ESTIMATION OF HOLSTEIN BREED BULLS BY DAIRY PRODUCTIVITY OF THEIR DAUGHTERS. Animal Breeding and Genetics, 59, 26-34. https://doi.org/10.31073/abg.59.03
Section
Breeding and Selection

Most read articles by the same author(s)