ASSOCIATION OF POLYMORPHISM OF THE BETA-LACTOGLOBULIN GENE FROM MILK PRODUCTION OF COWS OF THE BELARUSIAN BLACK-MOTLEY BREED

  • O. A. Epishko Education institution «Grodno state agrarian university» (Grodno, Republic of Belarus)
  • V. V. Peshko Education institution «Grodno state agrarian university» (Grodno, Republic of Belarus)
  • N. N. Peshko Education institution «Grodno state agrarian university» (Grodno, Republic of Belarus)
Keywords: beta-lactoglobulin gene, a genotype, milk productivity, the belarusian black-motley breed

Abstract

In cows of the Belarusian black-motley breed using PCR-RFLP method set gene polymorphism of beta-lactoglobulin. Identified genotypes LGBAA, LGBAВ and LGBВВ. Calculated frequency of alleles and genotypes in the gene beta-lactoglobulin. Studied milk productivity (yield of milk, fat and protein content of the milk, the amount of milk fat and milk protein) in animals with different genotypes of beta-lactoglobulin. Established the superiority of the cows with genotype LGBВВ the main indicators of milk production.

References

1. Marinchuk, G. E. 2007. Polimorfnye sistemy laktoproteinov krupnogo rogatogo skota kak gennye markery – Polymorphic systems of lactoproteins of cattle as gene markers. – Dnepropetrovsk, 260 (in Russian).
2. Makarenko, M. 2007. Puti povysheniya kachestva moloka v primorskom krae – Ways to improve the quality of milk in the Primorye Territory. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo – Dairy and beef cattle. 8:13–14 (in Russian).
3. Vishnevets, A. V., P. P. Krasochko, and A. P. Nikitina. 2014. Polimorfizm gena PRL (prolaktin) u bykov-proizvoditeley i ego ispol'-zovanie v selektsionno-plemennoy rabote – Polymorphism of PRL (prolactin) gene in bulls-sires and its use in selective breeding work. Uchenye zapiski uchrezhdeniya obrazovaniya "Vitebskaya gosudarstvennaya akademiya veterinarnoy meditsiny" – Scientific notes of the educational institution "Vitebsk state Academy of veterinary medicine". – Vitebsk, 50 (2, 1):261–265 (in Russian).
4. Ernst, L. K, and N. A. Zinov'eva. 2008. Biologicheskie problemy zhivotnovodstva v XXI veke – Biological problems of animal husbandry in the 21st century. M., RASKhN, 260–273 (in Russian).
5. Zinov'eva, N. A. 2002. Vvedenie v molekulyarnuyu gennuyu diagnostiku sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh – Introduction to molecular gene diagnostics of farm animals. Dubrovitsy, VIZh, 122 (in Russian).
6. Gareeva, I. T. 2011. Polimorfizm gena β-laktoglobulina v populyatsiyakh molochnogo skota Respubliki Bashkortostan – Polymorphism of the β-lactoglobulin gene in dairy cattle populations of the Republic of Bashkortostan. Problemy biologii produktivnykh zhivotnykh – The problems of the biology of productive animals. 3:5–11 (in Russian).
7. Tanana, L. A. 2014. Ispol'zovanie DNK-diagnostiki po genam kappa-kazeina, β-laktoglobulina i α-laktoal'bumina dlya povysheniya geneticheskogo potentsiala produktivnosti i effektivnosti selektsionnogo protsessa v molochnom skotovodstve – Use of DNA diagnostics for kappa-casein, β-lactoglobulin and α-lactalbumin genes to increase the genetic potential of productivity and efficiency of the selection process in dairy cattle breeding. Grodno, GGAU, 38 (in Russian).
8. Lipkin, E. 2008. Effect of quantitative traits loci for milk protein percentage on milk protein yield and milk yield in Israeli Holstein dairy cattle. J. Dairy Science. 91 (4):1614–627 (in English).
9. Lupolov, T. A. 2015. Struktura lokusa β-LG u krupnogo rogatogo skota i ego vzaimosvyaz' s molochnoy produktivnost'yu – The structure of the β-LG locus in cattle and its relationship with dairy productivity. Vestnik Mozyrskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. P. Shamyakina – Bulletin of the Mozyr State Pedagogical University nd. a. I. P. Shamyakina. – Mozyr', 1 (45):35–41 (in Russian).
10. Dubyn, O. V., and T. M. Dyman'. 2013. Henetychna struktura stada ukrains'koi chorno-ryaboi molochnoi porody velykoi rohatoi khudoby STOV «Ahrosvit» za polimorfizmom QTL-heniv – The genetic structure of herds Ukrainian black-and-white dairy breed cattle "Ahrosvit" for polymorphism QTL-gens. Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva – Technology of production and processing of livestock products. 9 (103):5–8 (in Ukranian).
11. Kalashnikova, L. A., Ya. A. Khabibrakhmanova, and A. Sh. Tinaev. 2009. Vliyanie polimorfizma genov molochnykh belkov i gormonov na molochnuyu produktivnost' korov cherno-pestroy porody – Influence of polymorphism of genes of milk proteins and hormones on milk productivity of cows of black-and-white breed. Doklady RASKhN, 3:49–52 (in Russian).
12. Maniatis, T., E. Frich, and Dzh. Sembruk. 1984. Molekulyarnoe klonirovanie – The molecular cloning. M.: Mir, 480 (in Russian).
Published
2017-04-27
How to Cite
Epishko, O. A., Peshko, V. V., & Peshko, N. N. (2017). ASSOCIATION OF POLYMORPHISM OF THE BETA-LACTOGLOBULIN GENE FROM MILK PRODUCTION OF COWS OF THE BELARUSIAN BLACK-MOTLEY BREED. Animal Breeding and Genetics, 53, 215-221. https://doi.org/10.31073/abg.53.29